Legeterapi

10-okt-2016

Home
Kunstterapi
Legeterapi
Sandplay
Spædbarnsterapi
Analyse af børnetegninger
Kurser og foredrag
Malerier
Shamanisme

 

 

Legeterapi er en terapiform, der er udviklet specielt til børn.

Legeterapien giver barnet mulighed for at udtrykke sig og "fortælle" terapeuten, hvordan det har det gennem leg og andre kreative udtryk. Kommunikationen er ikke-sproglig.
Børn evner som regelen ikke at udtrykke sig om dybereliggende ting verbalt, og de har ofte heller ikke lyst til det. Legen overvinder den barriere og sikrer, at kontakten er på barnets præmisser.

I legeterapien er det er barnet, der vælger aktivitet. Terapien foregår i barnet tempo. Terapeuten forholder sig neutralt accepterende til barnets leg og følelsesudtryk og  udtrykker sin accept, interesse og medleven gennem spørgsmål og gentagelser af barnets udsagn. Terapeuten kommer ikke med værdiladede kommentarer, der inddirekte udtrykker, at ”denne aktivitet er god” eller ”denne aktivitet kan jeg ikke lide”, da børn meget let lader sig styre af voksnes forventninger.
Terapeuten er nærværende og interesseret og hjælper barnet ved at rumme og anerkende dets følelser, uanset hvor voldsomme de måtte være.

Grundlaget for legeterapien er en opfattelse af, at barnet selv har ressourcer til at løse sine problemer, hvis det får mulighed for at udtrykke sine følelser og hjælp til at rumme dem uden at skulle tænke på, om dets nærmeste kan "holde til det".
Børn er meget opmærksomme på, om mor eller far bliver vrede, kede af det eller får skyldfølelse, og det kan derfor være nødvendigt for dem at have et sted, terapilokalet, der som et magisk rum er "deres", og hvor de kan udtrykke alle følelser.
Dette gør sig gældende, uanset om barnet har været ude for en traumatisk oplevelse, har mistet et nært familiemedlem, været igennem en skilsmisse eller er "ude af sig selv", uden at de voksne omkring det kender grunden.

Hvorfor er det vigtigt, at barnet får mulighed for at lege?
Legen har flere væsentlige funktioner. Den gør det muligt for barnet
·        at få udlevet / gennemlevet og bearbejdet svære følelser,
     konflikter og traumatiske oplevelser
·        at få konflikter, følelser og problemer udtrykt og placeret uden for sig selv
·        at få delt de svære følelser og oplevelser med en anden

Når terapeuten accepterer og spejler barnets følelser, sker der det, at barnet langsomt selv begynder at acceptere dem. Dermed bliver følelsernes ladning mindre, og de vil i mindre grad styre barnets adfærd. Spejlingen giver barnet mulighed for at mærke, hvem det selv er.
Legen og det kreative arbejde gør en forvandling mulig.

Der er faste rammer for terapien. Barnet kommer typisk en gang om ugen, og hvis det er muligt på samme tidspunkt hver uge. Den aftalte tid (45 min – 1 time afhængig af barnets alder) overholdes.

I terapilokalet er der ud over en sandkasse og et dukkehus en række materialer og legetøj til rådighed.
Principperne bag udbudet af legetøj er, at hver enkelt barn skal kunne finde rummet specielt og skal kunne udtrykke sine følelser gennem brug af materialerne.

Der er således både vilde dyr og tamdyr, hele dyrefamilier og dyr, der er alene. Soldater og indianere som udtryk for en ”civiliseret” og en mere oprindelig, ”primitiv” kultur. Der er desuden forskellige transportmidler, både individuelle og kollektive. Desuden er der genkendelige ting fra barnets hverdag, f.eks. ting til madlavning mm.
Dukkehuset med møbler og dukkefamilie (inkl. bedsteforældre) er en vigtig del af udstyret sammen med dukker og tøjdyr.
Desuden er der papir og farveblyanter, maling, ler og modellervoks.

I legeterapien har man gjort den erfaring, at barnet i løbet af de første gange af et terapeutisk forløb ”viser” hvilke problemstillinger, det har, og også hvilke muligheder, der er, og som resten af terapien vil komme til at handle om. Man opererer derfor med et begreb, der kaldes observationsterapi. Den vil ofte strække sig over de tre første gange af et terapiforløb.

Min terapeutiske tilgang er den psykodynamiske (Erikson m.fl.). Nøgleord i forbindelse med legeterapi: Konflikter og oplevelser "leges ud" - og - Mestring af livet gennem leg.

Lidt uddybende litteratur:
Alice Miller: Det selvudslettende barn
Virginia M Axline: Dibs på sporet af sit jeg
Kathrin Asper: Barnet i det ubevidste
Bent H. Claësson og Ulla Idorn: Holdingterapi
Danald Winnicot: Leg og virkelighed
 

 

 

 

 

 

 
    Kontakt:
Lilla Monrad
Arnesvej 9, st.
2700 Brønshøj
29809528 / 38809528
e-mail:
lillamonrad@gmail.com
   

Home | Kunstterapi | Legeterapi | Sandplay | Spædbarnsterapi | Analyse af børnetegninger | Kurser og foredrag | Malerier | Shamanisme

Denne side blev sidst opdateret den 10-10-2016